Hur länge klarar man sig utan mat och vatten?

En människa kan gå i mer än tre veckor utan mat. Men vatten är en helt annan femma.

Vatten utgör omkring 60% av en vuxen människas kropp. Vatten är bland annat smörjmedel för våra leder, det reglerar vår kroppstemperatur hjälper till att transpotera restprodukter ut ur kroppen. 

Den maximala tiden en människa kan vara utan vatten verkar vara en vecka. Den uppskattningen är baserat på studier av människor i slutet av deras liv, när de helt slutat äta eller dricka. 

Men det är såklart extremtfall. Under mer ”normala” omständigheter kan en människa klara sig omkring tre till fyra dagar utan vatten, förutsatt att man inte utsätts för extrem hetta eller andra förhållanden som gör att man svettas mer än vanligt. 

Våra kroppar gör sig ständigt av med vatten. Vi förlorar vatten när vi svettas, går på toaletten – ja till och med när vi andas ut.

Vad händer om vi inte dricker

Om vi inte får i oss tillräckligt med vatten under en längre tid, kommer kroppens funktioner sakta brytas ner. 

Vi slutar svettas, vilket leder till förhöjd kroppstemperatur. Mängden blod minskar, vilket leder till lägre blodtryck – vilket i sin tur kan leda till att vi svimmar av. Restavfall i kroppen rensas inte ut, vilket leder till att njurarnas funktion påverkas och ännu mer restavfall lagras i kroppen – vilket i sin tur leder till att andra organ i kroppen slutar fungera. 

Alla dessa delar leder bara efter några dagar till att kroppen inte orkar hålla sig vid liv. 

Därför är tillgången till rent dricksvatten det absolut viktigaste att säkerställa, i händelse av nödläge. 

Lämna en kommentar